Strona główna - Obraz i Przestrzeń w komunikacji marketingowej

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

 Częstochowa 19 listopada 2015

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Instytut Marketingu  

Podstawowym celem Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących posługiwania się obrazem i przestrzenią w marketingu i reklamie. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie skłaniają dzisiaj do dyskusji na temat tego, jak efektywnie kształtować świadomość społeczną, czyli jak zarządzać informacją wizualną tak, aby wpływać na odbiorców komunikatów w sposób wzbudzający w nich określone potrzeby – zarówno takie, które skłaniają do właściwego korzystania z dóbr przyrody i kultury jak i takie, które prowadzą do produkcji i sprzedaży nowych produktów i usług.

Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli różnych środowisk i różnych dyscyplin naukowych zainteresowanych przedstawioną problematyką.
W imieniu organizatorów 
serdecznie Państwa zapraszamy

Konferencja już za


 • 365

  DNI

 • 24

  GODZINY

 • 59

  MINUTY

 • 59

  SEKUNDY


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Prosimy zapoznać się z kalendarium. Instnieje możliwość opublikowania referatu w punktowanych wolumenach! Nie czekaj już teraz zarejestruj się i weź udział w konferencji!


KALENDARIUM KONFERENCJI


PLIKI DO POBRANIA

31 lipca

31 lipca

10 września

30 września

30 września

15 października

20 października

19 listopada

Z G Ł O S Z E N I E 
udziału w konferencji, 

N A D E S Ł A N I E 

propozycji tematu i abstrakru, (200 -300 słów) 

P O W I A D O M I E N I E 
o przyjęciu referatu,

D O K O N A N I E 
opłaty konferencyjnej,

N A D E S Ł A N I E 
pełnego tekstu referatu, 

R E C E N Z J A 
nadesłanych referatów,

K O R E K T A 
uwzględniająca uwagi recenzentów, 

K O N F E R E N C J A 
rozpoczęcie konferencji, 

PISMO PRZEWODNIE
dostępna w wersji PDF 
Adobe Reader - zobacz;

IDEA KONFERENCJI
dostępna w wersji PDF 
Adobe Reader - zobacz;

ULOTKA KONFERENCJI
dostępna w wersji PDF 
Adobe Reader - zobacz;

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dostępny w wersji  MS Word - pobierz na dysk;

OŚWIADCZENIE AUTORA

dostępne w wersji  MS Word - pobierz na dysk;


WYMOGI EDYTORSKIE - WZ PCz

dostępne w wersji PDF 
Adobe Reader - zobacz;

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego